Πότε γιορτάζει: Ροζάνα

Το όνομα Ροζάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 169 ημέρες.