Πότε γιορτάζει: Ροζίνα

Το όνομα Ροζίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2024 Κυριακή 2024-11-10

γιορτάζει σε 166 ημέρες.