Πότε γιορτάζει: Ροζίνα

Το όνομα Ροζίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.