Πότε γιορτάζει: Ροζίνα

Το όνομα Ροζίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.