Πότε γιορτάζει: Ροζίνα

Το όνομα Ροζίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 125 ημέρες.