Πότε γιορτάζει: Ροζίτα

Το όνομα Ροζίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 131 ημέρες.