Πότε γιορτάζει: Ροζίτα

Το όνομα Ροζίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2021 Τετάρτη 2021-11-10

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.