Πότε γιορτάζει: Σαμουηλία

Το όνομα Σαμουηλία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/8/2020 Πέμπτη 2020-8-20

γιορτάζει σε 13 ημέρες.