Πότε γιορτάζει: Σιλβάνα

Το όνομα Σιλβάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2024 Τρίτη 2024-11-5

γιορτάζει σε 105 ημέρες.