Πότε γιορτάζει: Σιλβάνα

Το όνομα Σιλβάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.