Πότε γιορτάζει: Σιλβάνα

Το όνομα Σιλβάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιορτάζει σε 42 ημέρες.