Πότε γιορτάζει: Σιλβάνα

Το όνομα Σιλβάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 159 ημέρες.