Πότε γιορτάζει: Σιλβανός

Το όνομα Σιλβανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 159 ημέρες.