Πότε γιορτάζει: Σιλβανός

Το όνομα Σιλβανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2024 Τρίτη 2024-11-5

γιορτάζει σε 105 ημέρες.