Πότε γιορτάζει: Σιλβανός

Το όνομα Σιλβανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.