Πότε γιορτάζει: Σιλβανός

Το όνομα Σιλβανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2021 Παρασκευή 2021-11-5

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.