Πότε γιορτάζει: Σιλβανός

Το όνομα Σιλβανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.