Πότε γιορτάζει: Σπυρίδων

Το όνομα Σπυρίδων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

12/12/2020 Σάββατο 2020-12-12

γιορτάζει σε 49 ημέρες.