Πότε γιορτάζει: Στέλα

Το όνομα Στέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιορτάζει σε 63 ημέρες.