Πότε γιορτάζει: Στέργιος

Το όνομα Στέργιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2022 Σάββατο 2022-11-26

γιόρταζε εχθές.