Πότε γιορτάζει: Στέργιος

Το όνομα Στέργιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 9 ημέρες.