Πότε γιορτάζει: Στέργιος

Το όνομα Στέργιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 182 ημέρες.