Πότε γιορτάζει: Στρατονίκη

Το όνομα Στρατονίκη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/10/2019 Πέμπτη 2019-10-31

γιορτάζει σε 16 ημέρες.