Πότε γιορτάζει: Σώζος

Το όνομα Σώζος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/9/2020 Δευτέρα 2020-9-7

γιόρταζε πριν από 53 ημέρες.