Πότε γιορτάζει: Τέλιος

Το όνομα Τέλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.