Πότε γιορτάζει: Τέλιος

Το όνομα Τέλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 11 ημέρες.