Πότε γιορτάζει: Τέλιος

Το όνομα Τέλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 181 ημέρες.