Πότε γιορτάζει: Τέρτη

Το όνομα Τέρτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 16 ημέρες.