Πότε γιορτάζει: Τέρτη

Το όνομα Τέρτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει αύριο.