Πότε γιορτάζει: Τέρτος

Το όνομα Τέρτος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 9 ημέρες.