Πότε γιορτάζει: Τίμης

Το όνομα Τίμης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/1/2022 Σάββατο 2022-1-22

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
10/4/2022 Κυριακή 2022-4-10

γιορτάζει σε 79 ημέρες.