Πότε γιορτάζει: Τελία

Το όνομα Τελία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 15 ημέρες.