Πότε γιορτάζει: Τελία

Το όνομα Τελία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 184 ημέρες.