Πότε γιορτάζει: Τελία

Το όνομα Τελία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.