Πότε γιορτάζει: Τελία

Το όνομα Τελία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2022 Σάββατο 2022-11-26

γιόρταζε εχθές.