Πότε γιορτάζει: Τελίτσα

Το όνομα Τελίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 180 ημέρες.