Πότε γιορτάζει: Τελίτσα

Το όνομα Τελίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.