Πότε γιορτάζει: Τζίνα

Το όνομα Τζίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/4/2019 Δευτέρα 2019-4-29
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 175 ημέρες.
30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 9 ημέρες.