Πότε γιορτάζει: Τζίνα

Το όνομα Τζίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/4/2020 Πέμπτη 2020-4-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 189 ημέρες.
30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει αύριο.