Πότε γιορτάζει: Τριάδα

Το όνομα Τριάδα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 63 ημέρες.