Πότε γιορτάζει: Τριάς

Το όνομα Τριάς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 13 ημέρες.