Πότε γιορτάζει: Φέβρω

Το όνομα Φέβρω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/6/2020 Πέμπτη 2020-6-25

γιορτάζει σε 29 ημέρες.