Πότε γιορτάζει: Φίλης

Το όνομα Φίλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιορτάζει σε 75 ημέρες.