Πότε γιορτάζει: Φίλων

Το όνομα Φίλων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/1/2022 Δευτέρα 2022-1-24

γιορτάζει σε 6 ημέρες.