Πότε γιορτάζει: Φευρωνίτσα

Το όνομα Φευρωνίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/6/2020 Πέμπτη 2020-6-25

γιορτάζει σε 26 ημέρες.