Πότε γιορτάζει: Φηλικίτη

Το όνομα Φηλικίτη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2021 Πέμπτη 2021-6-17

γιορτάζει σε 339 ημέρες.
19/10/2021 Τρίτη 2021-10-19

γιορτάζει σε 463 ημέρες.