Πότε γιορτάζει: Φιλιώ

Το όνομα Φιλιώ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/7/2020 Τετάρτη 2020-7-8

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/12/2020 Δευτέρα 2020-12-28

γιορτάζει σε 145 ημέρες.