Πότε γιορτάζει: Φλωρέντης

Το όνομα Φλωρέντης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.