Πότε γιορτάζει: Φλώρινα

Το όνομα Φλώρινα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.