Πότε γιορτάζει: Φράσης

Το όνομα Φράσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/3/2021 Κυριακή 2021-3-14

γιορτάζει σε 292 ημέρες.