Πότε γιορτάζει: Φόνης

Το όνομα Φόνης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/1/2022 Τετάρτη 2022-1-26

γιορτάζει σε 8 ημέρες.
10/4/2022 Κυριακή 2022-4-10

γιορτάζει σε 81 ημέρες.