Πότε γιορτάζει: Φύλλης

Το όνομα Φύλλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.