Πότε γιορτάζει: Χαρούλα

Το όνομα Χαρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2020 Δευτέρα 2020-2-10

γιόρταζε πριν από 185 ημέρες.
22/4/2020 Τετάρτη 2020-4-22
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 114 ημέρες.
20/8/2020 Πέμπτη 2020-8-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
1/9/2020 Τρίτη 2020-9-1

γιορτάζει σε 18 ημέρες.