Πότε γιορτάζει: Χριστίνα

Το όνομα Χριστίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/7/2024 Τετάρτη 2024-7-24

γιορτάζει αύριο.
25/12/2024 Τετάρτη 2024-12-25

γιορτάζει σε 155 ημέρες.