Πότε γιορτάζει: Χρυσταλλία

Το όνομα Χρυσταλλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/10/2019 Κυριακή 2019-10-13

γιόρταζε εχθές.
25/12/2019 Τετάρτη 2019-12-25

γιορτάζει σε 72 ημέρες.