Ποιός γιορτάζει στις 1/10/2019

Στις 1/10/2019 γιορτάζουν 6 ονόματα:

1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.