Ποιός γιορτάζει στις 1/10/2020

Στις 1/10/2020 γιορτάζουν 6 ονόματα:

1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.