Ποιός γιορτάζει στις 1/10/2023

Στις 1/10/2023 γιορτάζουν 6 ονόματα:

1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/10/2023 Κυριακή 2023-10-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.