Ποιός γιορτάζει στις 1/11/2020

Στις 1/11/2020 γιορτάζουν 9 ονόματα:

1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 116 ημέρες.