Ποιός γιορτάζει στις 1/11/2023

Στις 1/11/2023 γιορτάζουν 9 ονόματα:

1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.