Ποιός γιορτάζει στις 1/11/2022

Στις 1/11/2022 γιορτάζουν 9 ονόματα:

1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
1/11/2022 Τρίτη 2022-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.