Ποιός γιορτάζει στις 1/3/2020

Στις 1/3/2020 γιορτάζουν 12 ονόματα:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.
1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 133 ημέρες.