Ποιός γιορτάζει στις 1/5/2023

Στις 1/5/2023 γιορτάζουν 9 ονόματα:

1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 146 ημέρες.