Ποιός γιορτάζει στις 1/6/2019

Στις 1/6/2019 γιορτάζουν 15 ονόματα:

1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
1/6/2019 Σάββατο 2019-6-1

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.