Ποιός γιορτάζει στις 1/6/2020

Στις 1/6/2020 γιορτάζουν 15 ονόματα:

1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
1/6/2020 Δευτέρα 2020-6-1

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.