Ποιός γιορτάζει στις 1/8/2019

Στις 1/8/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
1/8/2019 Πέμπτη 2019-8-1

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.