Ποιός γιορτάζει στις 1/8/2020

Στις 1/8/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.