Ποιός γιορτάζει στις 1/8/2020

Στις 1/8/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.
1/8/2020 Σάββατο 2020-8-1

γιορτάζει σε 154 ημέρες.