Ποιός γιορτάζει στις 10/10/2020

Στις 10/10/2020 γιορτάζουν 8 ονόματα:

10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.