Ποιός γιορτάζει στις 10/10/2019

Στις 10/10/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.