Ποιός γιορτάζει στις 11/6/2019

Στις 11/6/2019 γιορτάζουν 9 ονόματα:

11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.