Ποιός γιορτάζει στις 12/10/2020

Στις 12/10/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιορτάζει σε 228 ημέρες.