Ποιός γιορτάζει στις 12/10/2019

Στις 12/10/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.