Ποιός γιορτάζει στις 12/10/2023

Στις 12/10/2023 γιορτάζουν 7 ονόματα:

12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.
12/10/2023 Πέμπτη 2023-10-12

γιορτάζει σε 127 ημέρες.