Ποιός γιορτάζει στις 12/10/2024

Στις 12/10/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 137 ημέρες.