Ποιός γιορτάζει στις 12/3/2020

Στις 12/3/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
12/3/2020 Πέμπτη 2020-3-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.