Ποιός γιορτάζει στις 12/4/2024

Στις 12/4/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

12/4/2024 Παρασκευή 2024-4-12

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
12/4/2024 Παρασκευή 2024-4-12

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
12/4/2024 Παρασκευή 2024-4-12

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.