Ποιός γιορτάζει στις 12/5/2024

Στις 12/5/2024 γιορτάζουν 14 ονόματα:

12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 25 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 25 ημέρες.