Ποιός γιορτάζει στις 12/5/2023

Στις 12/5/2023 γιορτάζουν 11 ονόματα:

12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.