Ποιός γιορτάζει στις 12/6/2020

Στις 12/6/2020 γιορτάζουν 3 ονόματα:

12/6/2020 Παρασκευή 2020-6-12

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
12/6/2020 Παρασκευή 2020-6-12

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
12/6/2020 Παρασκευή 2020-6-12

γιορτάζει σε 13 ημέρες.