Ποιός γιορτάζει στις 12/6/2024

Στις 12/6/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

12/6/2024 Τετάρτη 2024-6-12

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
12/6/2024 Τετάρτη 2024-6-12

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
12/6/2024 Τετάρτη 2024-6-12

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.