Ποιός γιορτάζει στις 12/6/2019

Στις 12/6/2019 γιορτάζουν 3 ονόματα:

12/6/2019 Τετάρτη 2019-6-12

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
12/6/2019 Τετάρτη 2019-6-12

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
12/6/2019 Τετάρτη 2019-6-12

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.