Ποιός γιορτάζει στις 12/7/2024

Στις 12/7/2024 γιορτάζουν 8 ονόματα:

12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.