Ποιός γιορτάζει στις 12/8/2024

Στις 12/8/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

12/8/2024 Δευτέρα 2024-8-12

γιορτάζει σε 76 ημέρες.
12/8/2024 Δευτέρα 2024-8-12

γιορτάζει σε 76 ημέρες.
12/8/2024 Δευτέρα 2024-8-12

γιορτάζει σε 76 ημέρες.
12/8/2024 Δευτέρα 2024-8-12

γιορτάζει σε 76 ημέρες.