Ποιός γιορτάζει στις 12/8/2020

Στις 12/8/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

12/8/2020 Τετάρτη 2020-8-12

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
12/8/2020 Τετάρτη 2020-8-12

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
12/8/2020 Τετάρτη 2020-8-12

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
12/8/2020 Τετάρτη 2020-8-12

γιορτάζει σε 5 ημέρες.