Ποιός γιορτάζει στις 13/1/2022

Στις 13/1/2022 γιορτάζουν 5 ονόματα:

13/1/2022 Πέμπτη 2022-1-13

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
13/1/2022 Πέμπτη 2022-1-13

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
13/1/2022 Πέμπτη 2022-1-13

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
13/1/2022 Πέμπτη 2022-1-13

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
13/1/2022 Πέμπτη 2022-1-13

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.